XX GADSIMTS. POST SCRIPTUM 1.sērija (1951-1953) / XX ВЕК ПОСТ СКРИПТУМ 1. СЕРИЯ (1951-1953)

 Izklaidējošs TV raidījums par Rīgas vēsturi, ikdienu un sadzīvi no 1951 līdz 2000.gadam.

1.sērija. 1951 - 1953.gads.

 Saturs

Rīgai 750. Rīdzinieku dāvanas Staļinam / Izpildkomitejas priekšsēdētājs Augusts Deglavs / Tipveida skolu celtneicība / Eiropas čempiones Dzidra Ustupe un Minjona Sakse / Restaurētais gaļas paviljons Centrāltirgū / Staļina nāve / Rīgas piena kombināta saldējuma tortes / Modes skates restorānā "Astorija" / Pirmie zvejnieku svētki / Viesnīcas "Rīga" celtniecība / Prettuberkulozes līdzeklis PASK / Obrazcova leļļu teātra viesizrādes / Latvijas PSR zili viļņotais karogs

Содержание

Риге 750/ Подарки рижан Сталину/ Председатель исполнительного комитета Август Деглав/ Строительство типовых школ/ Европейские чемпионки Дзидра Уступе и Миньёна Саксе/ Реставрация мясного павильона Рижского центрального рынка/ Смерть Сталина/ Торты из мороженного Рижского молочного комбината/ Показ мод в ресторане Астория/ Празднование в первый раз дня рыбака. Строительство гостиницы Рига/ Противотуберкулезное стредство PASK./ Гастроли кукольного театра Образцова/ Синний волны флага Латвийской ССР/

  Если Вам понравилась статья, можете подписаться на новости:

SmartResponder.ru
Ваш e-mail: *
Ваше имя: *