XX GADSIMTS, POST SCRIPTUM 3.sērija (1957-1958) XX век, Пост Скриптум 3 серия ( 1957-1958 год)


 

Izklaidējošs TV raidījums par Rīgas vēsturi, ikdienu un sadzīvi no 1951 līdz 2000.gadam.

3.sērija 1956 - 1958.gads Piecu dienu darba nedēļa / Eduards Smiļģis un "Spēlēju, dancoju" iestudējums / Olimpiskā čempione Inese Jaunzeme / Dzidra Ritenberga Malvas lomā / RPI jaunais korpuss / Mikroautobuss RAF / Rīgas estrādes ansamblis / Sods - 15 diennaktis / Marcipāna figūriņas / Medicīnas vēstures muzejs / Laikraksts "Rīgas balss" / Rīgas modeļu nama kolekcija Briselē / Autokafejnīca

Содержание

Пятидевная рабочая неделя/ постановка Эдуарда Смильгиса "Играл я, плясал"/ Олимпийская чемпионка Инесе Яунземе /Дзидра Ритенберга в роли Мальвы / Новый корпус Рижского Политихнического Института / Микроавтобус РАФ/ Рижский эстрадный оркестр / Штраф-15 суток / Марципановые фигурки / Музей истории медицины / Газета "Ригас Балс" / Коллекция Рижского дома моделей в Брюсселе/ Автокафе

  Если Вам понравилась статья, можете подписаться на новости:

SmartResponder.ru
Ваш e-mail: *
Ваше имя: *