XX GADSIMTS. POST SCRIPTUM 5.sērija (1961-1963) / ХХ век. ПОСТ СКРИПТУМ ( 1961-1963 год).

 

Izklaidējošs TV raidījums par Rīgas vēsturi, ikdienu un sadzīvi no 1951 līdz 2000.gadam.

5.sērija 1961 - 1963.gads Naudas reforma / Paneļu mājas Juglā / Rīgā viesojas Herlufs Bidstrups / Jaunā trolejbusa līnija Nr.9 / "Dzintara" smaržas aerosolos / Kinoteātris "Pionieris" / TV un radio abonentmaksu atcelšana / Piemineklis Pēterim Stučkam / Veļas mašīna "Rīga-8" / Elza Radziņa filmējas "Hamletā" / Bokseris Aloizs Tumiņš un riteņbraucēja Emīlija Sonka / Radioaparāti "Selga" un "Rigonda-stereo" / Jonizētais piens

Содержание
5 серия 1961-1963 год. Денежная реформа/ Панельные дома на Югле/ В Риге гостит Херлуф Бидструп/ Новая тролейбусная линия Nr 9/ одеколон-аэрозоль «Дзинтарс»/ Кинотеатр «Пиониерис»/ Отмена абонентной платы за Телевидениие и Радио/ Памятник Петру Стучке/ Стиральная машина «Рига-8»/ Эльза Радзиня в фильме «Гамлет»/ Боксер Алоиз Туминьш и велосепедиска Эмилия Сонка/ Радиоапараты «Селга» и «Ригонда-стерео»/ Ионизированное молоко

  Если Вам понравилась статья, можете подписаться на новости:

SmartResponder.ru
Ваш e-mail: *
Ваше имя: *