XX GADSIMTS. POST SCRIPTUM 7.sērija (1967-1968)


Izklaidējošs TV raidījums par Rīgas vēsturi, ikdienu un sadzīvi no 1951 līdz 2000.gadam. 7.sērija 1967 - 1968.gads

Ojārs Grīnbergs un sieviešu vokālais ansamblis / Viesnīcas "Latvija" celtniecība / Vafeļu torte "Vāverīte" / Restorāns "Sēnīte" / Ojārs Vācietis un Imants Ziedonis / Strēlnieku piemineklis / Margarita Stāraste un grāmata "Zīļuks" / Tilts pār Lorupes gravu / Sods par braukšanu bez biļetes - 2 rubļi / Kinofestivāls "Lielais dzintars" / Salu tilta celtniecība / Olimpiskais čempions Jānis Lūsis / Kinofilma "Pie bagātās kundzes" / Kafejnīca "Mārīte" veikalā "Bērnu pasaule"

Содержание 7 серия 1967-1968 год.

Ояр Гринберг и женский вокальный ансамбль / Строительство гостиницы "Latvija" / Вафельный торт "Vāverīte" / Ресторан "Sēnīte" / Ояр Вациетис и Имант Зиедонис / Памятник Стрелкам / Маргарита Старасте и ее книга «Синичка» / Мост через Лорупе / Штраф за бесплатный проезд без билета 2 рубляi / Кинофестиваль " Большой Янтарь" / Строительство Островного моста / Олимпийский чемпион Янис Лусис / Кинофильм " У богатой госпожи" / Детское кафе "Mārīte" в магазине " Детский мир"

 

  Если Вам понравилась статья, можете подписаться на новости:

SmartResponder.ru
Ваш e-mail: *
Ваше имя: *