Buļļi / Булли

 

Buļļu apkaime ir Rīgas pilsētas daļa Pārdaugavā, Kurzemes priekšpilsētā. Buļļi atrodas Daugavgrīvas (Buļļu) salas centrālajā un dienvidrietumu daļā, starp Rīgas jūras līci un Buļļupi. Šī apkaime sastāv no Rītabuļļiem, kas atrodas Daugavgrīvas (Buļļu) salas centrālajā daļā, un Vakarbuļļiem, kas atrodas minētās salas dienvidrietumos pie Lielupes ietekas jūrā, savukārt Daugavgrīvas salas austrumu pusē atrodas Daugavgrīvas apkaime, kurai tās ģeogrāfiskā novietojuma dēļ ir bijusi svarīga nozīme Rīgas pilsētas vēsturē, kas saistāma ar Daugavgrīvas cietokšņa vēsturisko attīstību, kur Daugavgrīva tikusi uzskatīta par Rīgas pilsētas atslēgu .

 

Описание окрестностей