Vecāķi / Вецаки

Apkaimes apraksts

Oficiāli Vecāķi kā atsevišķa teritoriāla vienība pastāvēja līdz pat 1949. gadam, kad tā tika iekļauta Rīgas teritorijā. Vecāķi kopš 17. gs. pazīstami kā zvejniekciems – zvejnieki dzīvoja pie Vecdaugavas, kur senā Daugavas gultne bija izveidojusi apbrīnojami mierīgu ostu pašā jūras krastā. 1797. gadā Johans Kristofs Broce ir zīmējis Daugavgrīvas vecās baznīcas apkārtni, kas ir daļa no Vecāķu ciema, kā tas redzams no Daugavgrīvas vecā nocietinājuma izpostītā vaļņa. Zīmējumā redzama vecā baznīca ar kaulu kambari vienā un daļa ciema – otrā pusē. J.K. Broce ir atzīmējis, ka Vecāķu ciemā ir 7 mājas un to iedzīvotāji pārtiek no zvejas.

 

Описание окрестностей