Brīvības ielas grausta īpašniekiem uzliek sodu; ēku pagaidām nenojauks

Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs un speciālisti no Rīgas pilsētas būvvaldes un Īpašuma departamenta šodien tikās ar Brīvības ielas 78a grausta īpašniekiem SIA "VG Brheer Latvia", lai noskaidrotu, vai 2010.gada 11.novembrī pieņemto domes lēmumu par piespiedu sakārtošanu veiks īpašnieki paši vai Īpašuma departaments.
Tikšanās laikā Īpašuma departaments no īpašniekiem saņēma tikai vizuālu objekta attīstības priekšlikumu un tāmi, kas neatbilst reālajiem sakārtošanas izdevumiem.
Jau ziņots, ka pēc vairākkārtējām sarunām 28.februāris tika noteikts kā pēdējais termiņš, kad Brīvības ielas grausta īpašnieki varēja iesniegt dokumentus, kas apliecinātu vēlmi rekonstruēt vai nojaukt viņu īpašumā esošo graustu. Divstāvu arhīva ēkas īpašnieki pašvaldības uzmanības lokā nonāca jau 2000.gadā, bet līdz šim īpašnieki nekādus reālus ēkas rekonstrukcijas vai atjaunošanas darbus nav veikuši, izņemot 2006.gada novembrī NATO samita laikā uzlikto dekoratīvo sietu ielas puses fasādei.
Kaut arī domes prasības joprojām nav izpildītas, grausts pagaidām netiks nojaukts, jo šādas izmaksas pašvaldībai būtu pārāk dārgas ēkas biezo mūra sienu dēļ. Lai novērstu apdraudējumus, ko var radīt grausts, Īpašuma departaments un Rīgas pilsētas būvvalde veiks apsekošanu un izstrādās būves konservācijas tehnisko projektu, ko pēc vienošanās veiks Īpašuma departaments vai arī paši īpašnieki. Projekts paredzēs ēkas pilnīgu noslēgšanu, visu logu un durvju aiļu aizmūrēšanu, satrunējušo jumta konstrukciju noņemšanu un jauna pagaidu jumta uzstādīšanu.
Vienlaikus SIA "VG Brheer Latvia" tiks uzlikts pašvaldības sods 500 latu apmērā par līdzšinējo neizdarību.
Grausts Brīvības ielā 78a rada apdraudējumus gan satiksmes dalībniekiem, gan garāmgājējiem, kā arī bojā Rīgas vizuālo ainavu. Blakus esošās 22.vidusskolas direktore Irina Romanova izteikusi bažas par graustu, jo tas rada bīstamus apstākļus mazākajiem skolēniem, kas dažkārt spēlējoties mēģina iekļūt ēkā un rāpjas pa pussagruvušajām konstrukcijām.
3.februārī, apsekojot šo objektu, Īpašuma departamenta speciālisti konstatēja, ka lielākā daļa uzdoto ēkas konservācijas darbu ir veikti. Attaisnojošu iemeslu dēļ nav uzlikts pagaidu jumts, ko īpašnieki solīja izdarīt, tiklīdz nokusīs sniegs. Īpašuma departamenta pārstāvjus neapmierināja arī īpašnieku piedāvātie pagaidu sakārtošanas darbu termiņi - 1. jūnijs, tādēļ Burovs noteica īpašniekiem līdz 17.februārim izstrādāt jaunu darbu veikšanas termiņu plānu.
Īpašnieki ir izteikuši neformālu vēlmi atjaunot ēku, taču saskaņā ar domes pieņemto lēmumu tiem līdz 26. decembrim bija jāiesniedz Īpašuma departamentā dokumentus, kas apliecina ēkas rekonstrukcijas darbu izpildei nepieciešamā tehniskā projekta izstrādes uzsākšanu. Noteiktajos termiņos tas netika izdarīts, informēja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa.
Ja īpašnieki būtu izlēmuši graustu nojaukt, tad līdz 26.februārim Rīgas pilsētas būvvaldē bija jāiesniedz ēkas demontāžas projekts, ko saskaņojusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.