Maskarons

Skulpturāls dekoratīvs elements cilvēka sejas vai dzīvnieka galvas veidā, bieži ar fantastiski stilizētu noskaņu. Izmanto arī lietus ūdens novadīšanai no jumtiem (caur briesmoņa atvērto muti).