Antablaments

Ordera vainagojošā horizontālā sastāvdaļa, ko balsta kolonnas vai pilastri.