Bastions

Plānā piecstūrains, uz priekšu izvirzīts, no zemes veidots nocietinājums artilērijas sānuguns izvietošanai. Bastioni tika būvēti no 16. gs. vidus līdz 19. gs. vidum.