Dentikuli

Zobiņi, neliela paralēlskaldņa formas izcilņu rinda, zem dzegas vai zem sadalošām joslām.