Doriskais orderis

Masīvākais, smagnējākais orderis. Kolonnām nav bāzes, to stāvā iegrieztas seklas kanelūras, kapitelis ir vienkāršs , divdaļīgs. Trīsdaļīgā antablementa frīzē mijkārtoti dekoratīvi triglifi un metopas, ko nereti rotā skulpturāli ciļņi.