Frontons

Fasādes elements trīsstūra, pusloka, segmenta vai citā formā. Radies orderu arhitektūrā kā divslīpju jumtgale.