Kanelūras

Gropes, rievtekas, visbiežāk pilastrā vai kolonnas stāvā.Doriskā ordera kolonnā kanelūras saskaroties veido asu stūri, bet joniskā ordera kolonnā tās nodalītas ar šauru joslu.