Kapitelis

Vertikālu balstu (kolonnas, pilastra, staba) vainagojums.