Korintiskais orderis

Līdzīgs joniskajam orderim, atšķiras ar bagātīgāku, akanta lapām dekorētu kapiteli.