Kurtīne

Taisna zemes vaļņa (cietokšņa sienas) daļa starp bastioniem. Tajā var būt izveidoti pagrabi, noliktavas vai kazemāti.