Mezonīns

1. Nepilns stāvs starp diviem celtnes stāviem. Parasti izmanto saimnieciskām vajadzībām. 2. Stāvs jumta izbūvē. Tas atrodas ēkas centrā un ir ar atsevišķu divslīpju jumtu. Sastopams 19.gs. mazstāvu koka vai mūra apbūvē.