Modiljons

Konsole burta "S" veidā ar volūtām. Balsta dzegu vai citu izvirzītu arhitektonisku elementu.