Orderis

Nesošo un balstīto arhitektonisko elementu kārtojums noteiktā mākslinieciskā sistēmā. Ordera galvenās sastāvdaļas ir antablements, kolonnas un pamatne (pamatne var nebūt). Klasiskajā arhitektūrā izšķir senajā Grieķijā radušos dorisko, jonisko un korintisko orderi, un senajā Romā radušos toskānas un kompozīto orderi.Klasiskās arhitektūras orderi izmantoti arī renesanses, baroka, klasicisma, eklektisma, historisma un mūsdienu arhitektūrā. Renesanses un baroka arhitektūrā bieži lietoja lielo orderi.