Parapets

Ne visai augsta aizsargsiena, kas norobežo jumtu, terasi, kāpnes, balkonu.