Rizalīts

Uz priekšu izvirzīta ēkas daļa visā tās augstumā.