Sandriks

Arhitektoniska detaļa virs logu vai durvju ailām dzegas fragmenta vai frontona veidā.