Tektonika

Celtnes konstruktīvās uzbūves mākslinieciski vispārināts atveids, kas bieži izpaužas arhitektoniskajā kompozīcijā.