Timpanons

Frontona vidējā plakne, kuru no visām pusēm norobežo profilētas dzegas.