Zelmenis

Divslīpju jumtu noslēdzoša siena. Atšķirībā no frontona zelmini neaptver dzegas.