Таблички / Plāksnītes

Cara laika plāksnītes
Таблички царского времени
 

 

 
20-40 gadu plāksnītes
Таблички 20-40-х годов
 

                                                                                                                     

 
 Padomju perioda plāksnītes
Таблички советского периода
 

 

 

 

 
Pāriešanas perioda ielu plāksnītes
 Переходного периода
 

 

 

 Mūslaiku plāksnītes
Нашего времени
 

 

 

 

 

 

Nestandarta plāksnītes
Нестандартные таблички