Художники

 Карлис Падегс / Kārlis Padegs

Elizabetes iela 24

 Индулис Зариньш / Indulis Zariņš

Язеп Гросвалд / Jāzeps Grosvalds

Aspazijas bulvāris 20