Pazistāmi cilvēki

Три любви Рихарда Вагнера

Газета "Сегодня", 26 июля 1925 г.
 
Книжникъ
 

Frīdrihs Lihingers 1864-1934 farmācijas vēsturnieks

          Ievērojamais Baltijas vēstures pētnieks Frīdrihs Lihingers ir dzimis 1864. gada 26. novembrī Limbažu godapilsoņa Vilhelma Lihingera ģimenē. Pēc vietējās apriņķa skolas absolvēšanas viņš turpināja mācīties Rīgā Guberņas ģimnāzijā. Pēc tam viņš kļuva par mācekli Kiršfelda aptiekā Rīgā (Maskavas priekšpilsētā). 1884. gadā Lihingers nokārtoja aptiekāra palīga eksāmenus Tērbatā. Gadu viņš nostrādāja Rīgas, Jūrmalas un Tērbatas aptiekās. 1885. gadā viņš uzsāk studijas Tērbatas universitātes Farmācijas institētā..