концетрационный лагерь

Nometnes šausmas

Beitiņš E. Nometnes šausmas. // «Zemgales Komunists», 21.decembris, 1944.g.
 
 
 
Latviešiem šausmu pilnas sākās 1941. gada jūnija dienas, kad fa­šistiskie slepkavas okupēja Latvijas PSR. Iesākās asiņainas cilvēku medības. Visdziļākie meža biezokņi un staignākie purvi tika izmeklēti. Apcietinātos sameta cietumos un nometnēs, tad izveda mas­veidīgai nogalināšanai.
Mani apcietināja 1941. gada jūlijā. Šucmaņiem darba bija daudz. Bez tiesas, bez sprieduma, pēc acu­mēra apcietinātie bija jāšķiro un jāved uz mežu nogalināšanai.