Kundziņsala / Кундзиньсала

 Apkaimes apraksts

Kundziņsala ir daļa no Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona.Rīgas pilsētas teritorijai Kundziņsala tika pievienota 1917.gadā. Sala atrodas Daugavas lejtecē, tās iekšējās deltas paplašinājumā, labajā krastā, starp Daugavas galveno gultni un Sarkandaugavas atteku.

 

Описание окрестностей